Υπηρεσίεςμε τη σφραγίδα και την πιστοποίηση της Bosch

Stage 3 - Clean Room: Ο εξοπλισμός επισκευής των μπέκ Common Rail είναι μια ακόμα καινοτομία της Bosch, η οποία έχει σαν βασικό σκοπό την αξιοπιστία επισκευής των μπεκ. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να ανακατασκευάζουμε συστήματα ψεκασμού με την σφραγίδα, τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της Bosch.