Υπηρεσίεςμε τη σφραγίδα και την πιστοποίηση της Bosch

CRI-PC: Μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας εξουσιοδοτημένης λύσης Hastridge όπου ελέγχει ρυθμίζει και κωδικοποιεί συστήματα ψεκασμού DELPHI, SIEMENS. VDO, CONTINETAL και DENSO.