Υπηρεσίεςμε τη σφραγίδα και την πιστοποίηση της Bosch

EPS 708 - Ένα μηχάνημα προηγμένης τεχνολογίας, το όποιο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Bosch, με σκοπό την ανακατασκευή των μπέκ Common Rail της Bosch. Επίσης εχει την δυνατότητα για πλήρη και αξιόπιστο έλεγχο των αντλιών Common Rail όπως και της τελευταίας τεχνολογίας αντλία τύπου CP4 -Bosch, καθώς και όλων των κατασκευαστών Bosch, Denso, Delphi, Siemens/VDO. Ενώ μπορεί να ελέγξει μπεκ Common Rail όλων των κατασκευαστών ηλεκτομαγνητικά και πίεζο. Δυο τύποι που αποτελούν βραβευμένες καινοτόμες εφευρέσεις τεχνολογιών ψεκασμού.