Υπηρεσίεςμε τη σφραγίδα και την πιστοποίηση της Bosch

Ανακατασκευή και κωδικοποίηση μπεκ Common Rail της Bosch

EPS 708 - Ένα μηχάνημα προηγμένης τεχνολογίας, το όποιο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Bosch, με σκοπό την ανακατασκευή των μπέκ Common Rail της Bosch. Επίσης εχει την δυνατότητα για πλήρη και αξιόπιστο έλεγχο των αντλιών Common Rail όπως και της τελευταίας τεχνολογίας αντλία τύπου CP4 -Bosch, καθώς και όλων των κατασκευαστών Bosch, Denso, Delphi, Siemens/VDO. Ενώ μπορεί να ελέγξει μπεκ Common Rail όλων των κατασκευαστών ηλεκτομαγνητικά και πίεζο. Δυο τύποι που αποτελούν βραβευμένες καινοτόμες εφευρέσεις τεχνολογιών ψεκασμού.

Έλεγχος αντλιών πετρελαίου και μπεκ όλων των τύπων

EPS 815 - Ένα σύγχρονο μηχάνημα, το οποίο έχει την δυνατότητα να ελέγξει τη μεγαλύτερη γκάμα αντλιών όλων των τύπων όπως και VP 29/30 , VP 44 αλλά και Unit Injector και Unit Pumps, Common Rail ντλίες και μπεκ όλων των κατασκευαστών (Bosch, Denso, Delphi, Siemens/VDO).

Ανακατασκευή μπεκ με την σφραγίδα της Bosch

Stage 3 - Clean Room: Ο εξοπλισμός επισκευής των μπέκ Common Rail είναι μια ακόμα καινοτομία της Bosch, η οποία έχει σαν βασικό σκοπό την αξιοπιστία επισκευής των μπεκ. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να ανακατασκευάζουμε συστήματα ψεκασμού με την σφραγίδα, τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της Bosch.

Έλεγχος συστημάτων ψεκασμού

CRI-PC: Μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας εξουσιοδοτημένης λύσης Hastridge όπου ελέγχει ρυθμίζει και κωδικοποιεί συστήματα ψεκασμού DELPHI, SIEMENS. VDO, CONTINETAL και DENSO.

Έλεγχος μπεκ Common Rail, όλων των κατασκευαστών

EPS 200 - Μια συσκευή σχεδιασμένη και κατασκευασμένη, για τον έλεγχο μπεκ Common Rail, όλων των κατασκευαστών. Το EPS200 χαρακτηρίζεται από υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία. Μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα κωδικοποίησης, αλλά αυτό μερικές φορές δεν χρειάζεται, μέχρι την απόδειξη ότι, το μπεκ είναι επισκευάσιμο. Άλλες φορές πάλι η κωδικοποίηση δεν είναι απαραίτητη, οπότε το EPS200 είναι ένα πλήρες εργαλείο.

Έλεγχος αντλιών υψηλής πίεσης πετρελαίου

Το πλέον αξιόπιστο μηχάνημα στη μακρόχρονη ιστορία των ελέγχων των αντλιών υψηλής πίεσης πετρελαίου, όπως εμβολοφόρες & περιστροφικές, τις οποίες συναντάμε τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τύπους των κινητήρων. Επίσης στα συστήματα τροφοδοσίας περιλαμβάνονται αντλίες πετρελαίου μηχανικές & ηλεκτρονικές όπως Perkins, Stanadyne & Yanmar.

Επισκευή και ανακατασκευή Unit Injector

EPS 711 - Ένα σύστημα το οποίο συνδυάζει την αξιοπιστία της μέτρησης (Bosch) με την ακρίβεια της ενεργοποίησης, από ένα σύγχρονο εξοπλισμό, όπως είναι αυτός του Corona. Ο εξοπλισμός είναι κατασκευασμένος με μεγάλη προσοχή, για να ανταποκριθεί στη ακρίβεια που απαιτούν τα εξαρτήματα σύγχρονων κινητήρων, όπως είναι οι μονάδες Unit Injector των βαρέων οχημάτων Volvo FH, Scania R420, R480, R440, DAF XPI, XFI, Cummins, Caterpillar, κ.ο.κ.